.

ข่าว

19th พฤษภาคม 2016

Short Documentary Competition Award from Canada International Film Festival

ขอแสดงความยินดีกับ Lula ...

23rd เมษายน 2016

Excellence in Music Teaching Award from University of West London

ขอแสดงความยินดีกับ เจษฎา ...

26th มีนาคม 2016

Open House with Mahidol EMP Programme Students

ทางสถาบันเอสเออีประเทศไทยขอขอบคุณอาจารย์ กฤช ...

5th มีนาคม 2016

Kawai Thailand for competition in Japan

ขอขอบคุณ Kawai Thailand for competition in Japan และ ...

19th มกราคม 2016

DFM DayTrippers

นักเรียนฟิล์มของสถาบันขอขอบคุณอจ.ยอสและอจ.ดรสำหรับ ...

14th พฤศจิกายน 2015

Advanced Mixing Techniques Masterclass with Simon Henderson

ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมงาน Advance Mixing Masterclass ...