.

สถาบันเอสเออี ประเทศไทย ขอต้อนรับทุกท่าน

สถาบันเอสเออี กรุงเทพ มีหลักสูตรเกี่ยวกับอนุปริญญาด้านวิศวกรรมเสียงและการผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอลเป็นวิชาเอกและหลักสูตรพิเศษอื่น ๆ เช่น การผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิค การเขียนบทประพันธ์ การกำกับภาพยนตร์แอคชั่น และ การผลิตภาพยนตร์สารคดี

หลักสูตรของสถาบัน
เริ่มต้น กรกฎาคม ๒๕๖๐


อนุปริญญาด้านวิศวกรรมเสียง

AEDFT ๐๗๑๗
อนุปริญญาด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอล
DFMFT ๐๗๑๗

สมัครวันนี้!