.

หลักสูตร

SAE Ca

อนุปริญญา


อนุปริญญาด้านวิศวกรรมเสียง

ภาษาที่ใช้ในการสอน : อังกฤษ หรือ ไทย
ระยะเวลา : 10 เดือน (เวลาปกติ Full time)
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา 
ช่วงเวลาเริ่มเรียน (หลักสูตรนานาชาติ) : มีนาคม มิถุนายน และ ตุลาคม
ช่วงเวลาเริ่มเรียน (หลักสูตรไทย) : มีนาคม มิถุนายน และ ตุลาคม

อนุปริญญาด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอล

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร : อังกฤษ
ระยะเวลา : เรียนวันอังคาร - ศุกร์     3 ชั่วโมง / วัน  เป็นเวลา 10 เดือน    
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
ภาคเรียน : มีนาคม มิถุนายนและตุลาคม

ประกาศนียบัตร


ประกาศนียบัตรหลักสูตร Digital Jockeying (DJ)

  • ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร : อังกฤษ หรือ ไทย
    ระยะเวลา : 2 เดือน (24 บทเรียน)
    วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตร
    ช่วงเวลาเริ่มเรียน : ช่วงเวลาเริ่มเรียน: ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม)

หลักสูตรการผลิตดนตรีอิเล็คทรอนิค

คลาสภาษาอังกฤษ / ไทย เรียน 3 เดือน คลาสละ 3 ชั่วโมง มี 36 คลาสทั้งหมด

ภาษาอังกฤษ | จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 18.00น. - 21.00น.
ภาษาไทย | อังคาร พฤหัส เสาร์ 18.00น. - 21.00น.

ภาษาที่ใช้สอน

ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

ตัดต่อเสียง (Re-edit) และ รีมิกซ์เสียง (Remix)

ระเบียบการสมัคร

นักเรียนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆก่อนเข้าเรียน ยกเว้นความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเท่านั้น นักเรียนต้องพกดินสอ,สมุดหนังสือจดงาน,ปากกา หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่มีโปรแกรม Logic Pro (APPLE Macbook) มาด้วยในเวลาที่เรียนกับอาจารย์อดัม

ภาษาที่ใช้สอน

ภาษาอังกฤษ

เวลาสอน

เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือน สอนทั้งหมด 8 ครั้ง อาทิตย์ละสองครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 3 ชั่วโมง (รวมพักครึ่ง) 
เวลา 6 PM - 9 PM