.

หลักสูตรสำหรับองค์กร

สถาบัน SAE ประเทศไทย สามารถออกแบบและนำเสนอหลักสูตรสำหรับลูกค้าภาคเอกชนหรือองค์กร
ที่กำลังมองหาการฝึกอบรม ในความรู้ด้านสื่อสร้างสรรค์ที่ยืดหยุ่นและไม่ล้าสมัย

สถาบัน SAE ประเทศไทยมีโปรแกรมการฝึกอบรมที่แตกต่างเพื่อการศึกษา
ที่ยั่งยืนและการทำงานที่ยืดหยุ่นร่วมกับลูกค้าภาคเอกชนหรือองค์กร
เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชั่นการฝึกอบรมจะเหมาะสมและสมเหตุผลเพื่อรองรับความสำเร็จร่วมกัน


โปรดติดต่อ bangkok@sae.edu เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม